Zoznam kurzov, prihlásenie na kurzy

Preškolenie inštruktorov horolezectva

Preškolenie inštruktorov horolezectva

letná časť, 24. - 26. 8. 2018, Chata pri Zelenom plese
Je určené inštruktorom horolezectva, ktorým v roku 2017 skončí platnosť preukazu. Zúčastniť sa ho môžu tiež inštruktori, ktorým platnosť preukazu skončila v roku 2017. Inštruktori, ktorým platnosť osvedčenia skončila v roku 2016 a skôr, môžu požiadať metodicko-bezpečnostnú komisiu o účasť na záverečnej časti kurzu inštruktorov, ak sa v danom roku koná.

Voľné miesta: 1

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

30. 8. - 2. 9. 2018, Žilina, lezecká stena Solinky
Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený všetkým, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách a pôsobiť pri vedení výcviku na lanových prekážkach.

Voľné miesta: 5

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

1. 9. 2018, Žilina, lezecká stena Solinky
Preškolenie je určené inštruktorom, ktorým v danom kalendárnom roku končí platnosť preukazu. Koná sa obvykle v termíne kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách, ale môže byť zorganizované aj samostatne. Ak sa uskutoční samostatne, musí sa ho zúčastniť najmenej 8 záujemcov.

Voľné miesta: 4

Kurz inštruktorov skalného lezenia

Kurz inštruktorov skalného lezenia

druhá časť, 13. - 16. 9. 2018, Demänová, Machnaté
Kurz je určený záujemcom o kvalifikáciu inštruktor skalného lezenia. Podmienkou pre prijatie do kurzu je najmenej polročná prax inštruktora lezenia na umelých stenách, poznatky a zručnosti na úrovni základného kurzu skalného lezenia, lezecká výkonnosť minimálne na úrovni V. stupňa UIAA ako prvolezec, skúsenosti z metodickej práce a pre členov klubu SHS JAMES odporúčanie klubu.

Voľné miesta: 11

Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

14. - 15. 9 2018, Demänová, Machnaté
Je určené inštruktorom skalného lezenia, ktorým v roku 2018 skončí platnosť preukazu. Zúčastniť sa ho môžu tiež inštruktori, ktorým platnosť preukazu skončila v roku 2017. Inštruktori, ktorým platnosť osvedčenia skončila v roku 2016 a skôr, môžu požiadať metodicko-bezpečnostnú komisiu o účasť na záverečnej časti kurzu inštruktorov.

Voľné miesta: 4

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

20. - 23. 9. 2018, Košice, polyfunkčné centrum STEAM FACTORY
Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený všetkým, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách a pôsobiť pri vedení výcviku na lanových prekážkach.

Voľné miesta: 14

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

22. 9. 2018, Košice, polyfunkčné centrum STEAM FACTORY
Preškolenie je určené inštruktorom, ktorým v danom kalendárnom roku končí platnosť preukazu. Koná sa obvykle v termíne kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách, ale môže byť zorganizované aj samostatne. Ak sa uskutoční samostatne, musí sa ho zúčastniť najmenej 8 záujemcov.

Voľné miesta: 6

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Celoročne, Podľa dohody
Preškolenie je určené inštruktorom, ktorým v danom kalendárnom roku končí platnosť preukazu. Koná sa obvykle v termíne kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách, ale môže byť zorganizované aj samostatne. Ak sa uskutoční samostatne, musí sa ho zúčastniť najmenej 8 záujemcov.

Voľné miesta: 10

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

Celoročne, Podľa dohody
Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený všetkým, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách a pôsobiť pri vedení výcviku na lanových prekážkach.

Voľné miesta: 0