Zoznam kurzov, prihlásenie na kurzy

Metodický seminár SMI

Metodický seminár SMI

6. - 10. 1. 2021, Chopok
Seminár metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES v športovom odvetví tradičný skialpinizmus.

Voľné miesta: 17

Inštruktor skitouringu

Inštruktor skitouringu

21. - 24. 1. 2021 záverečná časť, Chopok
Kurz je určený záujemcom pre získanie kvalifikácie odborníka v športe Inštruktor tradičného skialpinizmu 1. kvalifikačného stupňa - Skitouring. Podmienky pre zaradenie do kurzu, obsah výcviku a oprávnenia držiteľa kvalifikácie sú uvedené v dokumentoch metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES.

Voľné miesta: 12

Preškolenie inštruktorov skialpinizmu

Preškolenie inštruktorov skialpinizmu

21. - 24. 1. 2021, Chopok
Je určené inštruktorom skialpinizmu, ktorým v danom roku skončí platnosť kvalifikácie, s oprávnením viesť výcvik v súlade so získanou odbornou spôsobilosťou v športe. Zúčastniť sa ho môžu tiež inštruktori, ktorým platnosť preukazu skončila v predchádzajúcom roku. Obsahom preškolenia bude overenie teoretických poznatkov a praktickej pripravenosti pre vedenie skialpinistického výcviku. Podľa úrovne preukázaných poznatkov a zručností bude účastníkom aktualizovaný a udelený kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti v športe v súlade s novou koncepciou vzdelávania v skialpinizme.

Voľné miesta: 24