Dokumenty k vzdelávaniu inštruktorov SHS JAMES

Systém vzdelávania odborníkov v športe v SHS JAMES, pdf, 638 kB Štatút inštruktora SHS JAMES, pdf, 174 kB
Obsah základného kurzu skalného lezenia, pdf, 442,5 kB Osnova kurzu TR pre lezenie na umelých stenách, pdf, 524 kB

 

Kvalifikácie SHS JAMES

 

Inštruktor horolezectva - MCI, pdf, 244 kB Inštruktor skitouringu - SMI 1. st., pdf, 300 kB
Inštruktor skalného lezenia - RCI, pdf, 103 kB Inštruktor lezenia na umelých stenách - ICI, pdf, 171 kB
Písomná prihláška na kurz inštruktorov horolezectva, xls, 41 kB Písomná prihláška na preškolenie inštruktorov horolezectva, xls, 41 kB
Písomná prihláška na kurz inštruktorov skalného lezenia, xls, 27,6 kB Písomná prihláška na preškolenie inštruktorov skalného lezenia, xls, 27,6 kB
Potvrdenie o vyslaní na kurz (preškolenie) inštruktorov lezenia na umelých stenách, pdf, 165 kB Register odborníkov v športe

Metodické materiály

Materiály metodicko bezpečnostnej komisie

Metodika výcviku v horách - leto, pdf, 4,39 MB Metodika výcviku v horách - zima, pdf, 3,64 MB
Metodika výcviku v horách - ladovec, pdf, 2,14 MB Istenie na lezeckej stene, pdf, 5,78 MB
Bezpečnosť pri lezení na umelých stenách, pdf, 808 kB Chyby pri istení v jednodĺžkových cestách, pdf, 1,4 MB
Slušne a ohľaduplne, pdf, 170 kB Horolezecké laná I, pdf, 2,3 MB
Horolezecké laná II, pdf, 1,3MB Lezecký materiál - slučky, pdf, 1,9 MB
Právna zodpovednosť v horolezectve, pdf, 451 kB Návod na osádzanie pevných istení, pdf, 9,81 MB
Odporúčania pre odisťovanie skalných oblastí, pdf, 453 kB Výživa v horolezectve, pdf, 148 kB
Správa zo semnára k používaniu fixných istení, pdf, 490 kB Materiál pre fixné istenia zaistených lezeckých ciest, pdf, 2,98 MB
Problematika pevných istení lezeckých ciest, pdf, 3,07 MB

 

Absolventské práce