Kurzy staviteľov ciest

Kurzy pre staviteľov ciest v športovom lezení budú v prvej fáze organizované v spolupráci s partnerom z ČHS. Po vytvorení systému prípravy staviteľov ciest v rámci vzdelávacieho systému SHS JAMES a vyškolení lektorov pre vedenie prípravy, budú perspektívne kurzy pre staviteľov ciest organizované v rámci SR.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz