Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

8. - 9. 5. 2021, Kalamárka nad Detvou
Voľné miesta: 7

12 2021 Preškolenie RCI                                                                       Prihlasovanie do 20. apríla

Uskutoční sa v rámci 1. časti kurzu inštruktorov skalného lezenia. Začiatok preškolenia je v sobotu o 10.00 pri chate Kalamárka.

Poplatok za účasť na preškolení je 70 €.

Kurz sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemickými opatreniami platnými v danom termíne. Účasť je podmienená predložením negatívneho antigénového, alebo PCR testu nie staršieho ako 48 hodín.

Preškolenie slúži na obnovenie platnosti kvalifikácie inštruktora horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch. Trvá dva dni. Obsahom je previerka teoretických poznatkov absolvovaním písomného testu, hodnotenie lezeckej výkonnosti absolvovaním cesty obtiažnosti V. a vyššieho stupňa klasifikácie UIAA a splnením časovej normy pre improvizovanú záchranu Starussovou technikou štandardizovaným postupom. Účastníci preškolenia doložia zoznam svojich metodických aktivít v kluboch, alebo pri iných podujatiach v rámci činnosti SHS JAMES, ktorý vyplnia v písomnej prihláške. Písomnú prihlášku, uverejnenú v dokumentoch na webe hs.james.sk, zašlú mailom najneskôr 7 dní pred termínom preškolenia na adresu horolezeckej škola JAMES. Po jej doručení dostanú prihlásení účastníci mailom pokyny k priebehu preškolenia.

Poplatok za absolvovanie preškolenia bude stanovený pdľa aktuálnych podmienok ubytovacieho zariadenia.
V poplatku sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. Ak sa preškolenie uskutoční v oblati s pôsobnosťou profesionálnej zložky HZS tak poplatok zahŕňa aj poistenie na zásah HZS.
Nie sú v ňom zahrnuté pobytové náklady účastníkov preškolenia.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534