Rozhodcovské kurzy

Kurzy pre rozhodcov športového lezenia budú v prvej fáze organizované v spolupráci s partnerom v ČHS. Po vytvorení systému prípravy rozhodcov v rámci vzdelávacieho systému SHS JAMES a vyškolení lektorov pre vedenie prípravy, budú perspektívne rozhodcovské kurzy organizované v rámci SR.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz