Asistent inštruktora lezenia na umelých stenách

III. - X. 2020, Podľa dohody
Voľné miesta: 0

18 2020 Asistent inštruktora lezenia na umelých stenách

Školenie je organizované len na základe požiadavky prevádzkovateľov lezeckých centier, klubu alebo oblastnej rady SHS JAMES, alebo školy v pôsobnosi MŠVVŠ SR. Minimálny počet účastníkov školenia je 8 záujemcov.

Obsahom školenia je teoretická a praktická príprava a metodika vedenia výcviku lezenia na umelých stenách. Účasť na školení je podmienená odporúčaním predsedu, alebo metodika klubu, metodika oblastnej rady spolku, prípadne prevádzkovateľa lezeckej steny. Súčasťou odporúčania je prehlásenie o minimálne jednoročnej lezeckej praxi účastníka školenia. Minimálny vek uchádzača o kvalifkáciu asistenta inštruktora lezenia na umelých stenách je 16 rokov. Vstupnou požiadavkou je lezecká výkonnosť na úrovni V. stupňa obťažnosti klasifikačnej stupnice UIAA. Školenie trvá jeden deň. Podrobné pokyny k priebehu školenia a k obsahovej náplni dostanú účastníci mailom najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
Po úspešnom absolvovaní školenia dostanú jeho účastníci potvrdenie o získaní kvalifikácie pomocného inštruktora pre lezenie na umelej stene. Platnosť získanej kvalifikácie nie je časovo obmedzená.
Školenie môže byť organizované aj na základe požiadavky škôl pre pedagógov, ktorí budú viesť výcvik lezenia na umelej stene v rámci výučby, alebo v rámci záujmovej športovej aktivity v pôsobnosti školy. 

Popatok za účasť na školení je 40,00 €.
V cene je zahrnuté úrazové poistenie účastníkov školenia.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534