Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

III. - X. 2020, Podľa dohody
Voľné miesta: 10

17 2020 Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Preškolenie je organizované spravidla počas kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách. Termín je možné dohodnúť i samostatne pre skupinu viac ako 8 záujemcov.

Preškolenie slúži na obnovenie platnosti preukazu inštruktora. Obsahom je previerka praktickej pripravenosti a metodických zručností. Trvá jeden deň.
Podrobné pokyny k priebehu preškolenia dostanú účastníci mailom najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Poplatok za účasť je 40,00 €.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov a úrazové poistenie 

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534