Zoznam kurzov, prihlásenie na kurzy

Inštruktor horolezectva

Inštruktor horolezectva

Ľadovcová časť 16. - 21. 6. 2024, Oberwalderhütte
Je určený záujemcom o kvalifikáciu inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa s oprávnením viesť lezeký a horolezecký výcvik vo všetkých terénoch a vo všetkých horstvách v letnom i zimnom období. Uchádzač musí byť členom SHS JAMES a musí mať najmenej dvojročnú prax inštruktora skalného lezenia. Minimálny vek pre uchádzača je 24 rokov.

Voľné miesta: 5

Preškolenie inštruktorov horolezectva

Preškolenie inštruktorov horolezectva

Ľadovcová časť, 16. - 21. 6. 2024, Oberwalderhütte
Je určené inštruktorom horolezectva 3. kvalifikačného stupňa, ktorým v danom roku skončí platnosť kvalifikácie športového odborníka s oprávnením viesť výcvik v získanej odbornej spôsobilosti. Zúčastniť sa ho môžu tiež inštruktori, ktorým platnosť kvalifikácie skončila v predchádzajúcom roku. Inštruktori, ktorým platnosť kvalifikácie skončila skôr, sú povinní absolvovať bezprostredne po sebe letné a zimné preškolenie a zúčastniť sa záverečnej časti kurzu inštruktorov, ak sa v danom roku koná. Ak sa v danom roku nekoná, určí spôsob opätovného získania oprávnenia k vedeniu výcviku metodická komisia.

Voľné miesta: 10

Horolezecký kurz na ľadovci

Horolezecký kurz na ľadovci

Základný 16. - 21. 6. 2024, Oberwalderhütte
Kurz na ľadovci je je logickým posunutím horolezeckých aktivít do prostredia, ktoré vo Vysokých Tatrách nie je k dispozícii. Nevyhnutnou podmienkou pre jeho absolvovanie sú skúsenosti z lezenia viacdĺžkových ciest v letnom aj zimnom období.

Voľné miesta: 2

Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

22. - 23. 6. 2024 Inštruktor, Tréner 2. kv. stupeň 1. časť, FTVŠaZ UMB Banská Bystrica
Trénerské vzdelávacie centrum Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje na základe dohody o spolupráci s príslušným športovým zväzom všeobecnú časť odbornej prípravy vzdelávania odborníkov v športe 1. - 3. kvalifikačného stupňa v zmysle Vyhlášky 110/2016, Z.z o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.

Voľné miesta: 18

Základný stupeň vzdelávania

Základný stupeň vzdelávania

24. - 28. 6. 2024, Stupava, polygón SR
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 6

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

Základný, 25. - 30. 6. 2024, Dolina Zeleného plesa
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 0

Light Climbing

Light Climbing

26. - 30. 6. 2024 základný leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

Víkend 1. časť 27. - 30. 6. 2024, Dolina Zeleného plesa
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 1

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava

27.6.2024, Stupava, polygón SR
Aktualizačnú odbornú prípravu je podľa § 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z. nutné absolvovať najneskôr do piatich rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP.

Voľné miesta: 8

Light Climbing

Light Climbing

28. 6. - 1. 7. 2024 základný leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Oboznamovanie a informovanie

Oboznamovanie a informovanie

28.6.2024, Stupava, polygóny s.r.o.; BA Dom športu
Oboznamovanie a informovanie - OI - v období posledných 12 mesiacov, je, podľa podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z., nutnou podmienkou pre vykonávanie práce vo výškach a nad voľbou hĺbkou. Záznam o absolvovaní musí byť uvedený v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou.

Voľné miesta: 10

Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

29. - 30. 6. 2024 In, Tr 2. kv. stupeň 2. časť, FTVŠaZ UMB Banská Bystrica
Trénerské vzdelávacie centrum Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje na základe dohody o spolupráci s príslušným športovým zväzom všeobecnú časť odbornej prípravy vzdelávania odborníkov v športe 1. - 3. kvalifikačného stupňa v zmysle Vyhlášky 110/2016, Z.z o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.

Voľné miesta: 18

Aktualizácie - OI, AOP LM

Aktualizácie - OI, AOP LM

apríl - jún 2024, Liptovský Mikuláš
Oboznamovanie a informovanie - OI - v období posledných 12 mesiacov, je, podľa podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z., nutnou podmienkou pre vykonávanie práce vo výškach a nad voľbou hĺbkou. Záznam o absolvovaní OI musí byť uvedený v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. Aktualizačnú odbornú prípravu - AOP - je podľa § 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z. nutné absolvovať najneskôr do piatich rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP.

Voľné miesta: 8

Light Climbing

Light Climbing

13. - 15. 7. 2024 základný leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Light Climbing

Light Climbing

13. - 14. 7. 2024 preskúšanie leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Light Climbing

Light Climbing

17. - 18. 7. 2024 preskúšanie leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

Základný, 23. - 28. 7. 2024, Dolina Zeleného plesa
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 2

Ľahké horolezectvo

Ľahké horolezectvo

Letný kurz 25. - 28. 7. 2024, Dolina Zeleného plesa
Bezpečnosť, získanie teoretických znalostí a metodicky správnych návykov pre bezpečný pohyb vo vysokohorských terénoch s horolezeckou obťažnosťou do stupňa II+ UIAA nielen pre tých, ktorí majú skúsenosti s pohybom v horách, ale i pre úplných začiatočníkov, ktorým hory učarovali a chcú sa pohybovať aj v terénoch mimo štandardných turistických trás.

Voľné miesta: 0

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

Víkend 2. časť 25. - 28. 7. 2024, Dolina Zeleného plesa
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 3

Light Climbing

Light Climbing

28. 7. - 1. 8. 2024 základný leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Detský lezecký tábor

Detský lezecký tábor

18. - 25. 8. 2024, Jánska dolina
Organizovaný pre deti vo veku 8 - 16 rokov so zameraním na zvládnutie metodicky správnych návykov pri lezení v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí.

Voľné miesta: 4

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

Základný, 20. - 25. 8. 2024, Dolina Zeleného plesa
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 4

Light Climbing

Light Climbing

21. - 25. 8. 2024 základný leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Preškolenie inštruktorov horolezectva

Preškolenie inštruktorov horolezectva

Letná časť, 23. - 25. 8. 2024, Chata pri Zelenom plese
Je určené inštruktorom horolezectva 3. kvalifikačného stupňa, ktorým v danom roku skončí platnosť kvalifikácie športového odborníka s oprávnením viesť výcvik v získanej odbornej spôsobilosti. Zúčastniť sa ho môžu tiež inštruktori, ktorým platnosť kvalifikácie skončila v predchádzajúcom roku. Inštruktori, ktorým platnosť kvalifikácie skončila skôr, sú povinní absolvovať bezprostredne po sebe letné a zimné preškolenie a zúčastniť sa záverečnej časti kurzu inštruktorov, ak sa v danom roku koná. Ak sa v danom roku nekoná, určí spôsob opätovného získania oprávnenia k vedeniu výcviku metodická komisia.

Voľné miesta: 9

Kurz skalného lezenia

Kurz skalného lezenia

Základný 10. - 15. 9. 2024, Machnaté - Demänovská dolina
Bezpečnosť, získanie teoretických znalostí a metodicky správnych návykov v skalnom lezení nielen pre úplných začiatočníkov, alebo lezcov so skúsenosťami z umelých stien, ale aj pre záujemcov o zdokonalenie lezeckých zručností na skalách pod odborným vedením.

Voľné miesta: 4

Inštruktor skalného lezenia

Inštruktor skalného lezenia

2. časť 12. - 15. 9. 2024, Demänová, Machnaté
Kurz je určený záujemcom o získanie kvalifikácie pre vedenie výcviku lezenia v skalných neveľhorských terénoch. Podmienkou pre prijatie do kurzu je najmenej ročná prax inštruktora lezenia na umelých stenách, poznatky a zručnosti na úrovni základného kurzu skalného lezenia, lezecká výkonnosť minimálne na úrovni V. stupňa UIAA ako prvolezec, skúsenosti z metodickej práce pri vedení výcviku v lezení.

Voľné miesta: 13

Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

14. - 15. 9. 2024, Machnaté, Demänovská dolina
Je určené inštruktorom horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch, ktorým v danom roku skončí platnosť kvalifikácie odborníka v športe. Zúčastniť sa ho môžu tiež inštruktori, ktorým platnosť kvalifikácie skončila v predchádzajúcom roku. Inštruktori, ktorým platnosť kvalifikácie odborníka v športe skončila skôr, sa pre obnovenie jej platnosti musia zúčastniť záverečnej časti kurzu inštruktorov skalného lezenia.

Voľné miesta: 6

Inštruktor lezenia na umelých stenách

Inštruktor lezenia na umelých stenách

19. - 22. 9. 2024, HK Manín Považská Bystrica
Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený záujemcom, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách a pôsobiť pri vedení výcviku na lanových prekážkach.

Voľné miesta: 9

Asistent inštruktora lezenia na umelých stenách

Asistent inštruktora lezenia na umelých stenách

21. 9. 2024 Asistent ICI, HK Manín Považská Bystrica
Cieľom školenia je pripraviť kvalifikovaných pomocníkov inštruktorov lezenia na umelých stenách, ktorí sa budú pod vedením inštruktora podieľať na vedení výcviku. Držiteľ kvalifikácie je oprávnený viesť výcvik len v súčinnosti s inštruktorom horolezectva 1. a vyššieho kvalifikačného stupňa, alebo s trénerom športového lezenia.

Voľné miesta: 6

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

21. 9. 2024 preškolenie ICI, HK Manín Považská Bystrica
Preškolenie je určené inštruktorom horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanové prekážky, ktorým v danom kalendárnom roku končí platnosť kvalifikácie odborníka v športe. Koná sa obvykle v termíne kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách, ale môže byť zorganizované aj samostatne. Ak sa uskutoční samostatne, musí sa ho zúčastniť najmenej 8 záujemcov.

Voľné miesta: 7

Metodická príprava

Metodická príprava

22. - 25. 9. 2024, Dolina Zeleného plesa
Seminár metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES pre odborníkov v športe

Voľné miesta: 20

Light Climbing

Light Climbing

22. - 26. 9. 2024 základný leto,
Kurzy pre získanie oprávnenia k pohybu v terénoch TANAP s obťažnosťou do II + UIAA.

Voľné miesta: 0

Všeobecná časť odbornej prípravy FTVŠ UK Bratislava

Všeobecná časť odbornej prípravy FTVŠ UK Bratislava

11. - 13. 10. 2024 Tréner 1. kv. stupeň, FTVŠ UK Bratislava
Inštruktorská akadémia FTVŠ UK Bratislava a Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava organizujú na základe dohody o spolupráci s príslušným športovým zväzom všeobecnú časť odbornej prípravy vzdelávania odborníkov v športe diferencovane pre inštruktorov aj trénerov 1. - 3. kvalifikačného stupňa v zmysle Vyhlášky 110/2016, Z.z o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.

Voľné miesta: 12

Inštruktor lezenia na umelých stenách

Inštruktor lezenia na umelých stenách

III. - X. 2024, podľa dohody, Podľa dohody
Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený záujemcom, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách a pôsobiť pri vedení výcviku na lanových prekážkach.

Voľné miesta: 18

Kurz skalného lezenia

Kurz skalného lezenia

Oboznamovací, III. - X. 2024, Miesto dohodou
Bezpečnosť, získanie teoretických znalostí a metodicky správnych návykov v skalnom lezení nielen pre úplných začiatočníkov, alebo lezcov so skúsenosťami z umelých stien, ale aj pre záujemcov o zdokonalenie lezeckých zručností na skalách pod odborným vedením.

Voľné miesta: 4

Kurz skalného lezenia

Kurz skalného lezenia

Skupinový, III. - X. 2024, Miesto dohodou
Bezpečnosť, získanie teoretických znalostí a metodicky správnych návykov v skalnom lezení nielen pre úplných začiatočníkov, alebo lezcov so skúsenosťami z umelých stien, ale aj pre záujemcov o zdokonalenie lezeckých zručností na skalách pod odborným vedením.

Voľné miesta: 10

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

III. - X. 2024, podľa dohody, Podľa dohody
Preškolenie je určené inštruktorom horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanové prekážky, ktorým v danom kalendárnom roku končí platnosť kvalifikácie odborníka v športe. Koná sa obvykle v termíne kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách, ale môže byť zorganizované aj samostatne. Ak sa uskutoční samostatne, musí sa ho zúčastniť najmenej 8 záujemcov.

Voľné miesta: 8

Asistent inštruktora lezenia na umelých stenách

Asistent inštruktora lezenia na umelých stenách

III. - X. 2024, podľa dohody, Podľa dohody
Cieľom školenia je pripraviť kvalifikovaných pomocníkov inštruktorov lezenia na umelých stenách, ktorí sa budú pod vedením inštruktora podieľať na vedení výcviku. Držiteľ kvalifikácie je oprávnený viesť výcvik len v súčinnosti s inštruktorom horolezectva 1. a vyššieho kvalifikačného stupňa, alebo s trénerom športového lezenia.

Voľné miesta: 8

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

2x víkend, V. - X. 2024, Miesto dohodou
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 6

Letný horolezecký kurz

Letný horolezecký kurz

Individuálny, V. - X. 2024, podľa výberu
Letný kurz lezenia v horách logicky nadväzuje na skalné lezenie v neveľhorských terénoch. Skúsenosti z lezenia v neveľhorských terénoch, ktoré sú nevyhnutné, aplikuje na podmienky pohybu vo vysokohorskom horolezeckom teréne. Náročnosť výcviku je spätá nielen s potrebou veľmi dobrej telesnej pripravenosti, ale i s vplyvom vysokohorského prostredia.

Voľné miesta: 2

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti