Inštruktor skalného lezenia

2. časť 12. - 15. 9. 2024, Demänová, Machnaté
Voľné miesta: 13

11 2024 2. časť kurzu RCI                                                                      Prihlasovanie končí 23.8.2024

Slúži na doplnenie odborných poznatkov, metodických zručností a praktických návykov. Zúčastňujú sa jej úspešní absolventi prvej časti kurzu a tí žiadatelia, o účasti ktorých rozhodla Metodicko-bezpečnostná komisia.
V rámci obnovy platnosti odbornej spôsobilosti sa druhej časti kurzu inštruktora skalného lezenia môžu zúčastniť aj inštruktori skalného lezenia, ktorým platnosť odbornej spôsobilosti skončila v roku 2021 a skôr. Musia sa prihlásiť!
Obsahom je dokončenie špeciálnej časti odbornej prípravy, záverečná teoretická a praktická skúška a hodnotenie metodických zručností. 
Poplatok za účasť je 263 €.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 13

Kurrz pozostáva z troch častí. Na začiatku prvej časti bude overené splnenie vstupných požiadaviek uchádzačov. Obsahom bude okrem upevňovania praktických návykov a zručností, metodika výcviku skalného lezenia a odborné teoretické poznatky. V druhej časti ferventanti absolvujú záverečné preskúšanie z praktickej pripravenosti, vylezenie cesty minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA v pozícii prvolezca s využitím vlastných postupových istení, teoretickú skúšku z odborných poznatkov a preskúšanie zo zvládnutia improvizovanej záchrany Straussovou metódou.
Tretia, všeobecná časť odbornej prípravy, je organizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu a obsahuje teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a športového tréningu. Je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES podľa ich prihlásenia sa na termín na webe horoškoly. Podrobné informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Nutnou podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor skalného lezenia je odovzdanie záverečnej práce, zameranej na metodiku výcviku v rozsahu 10 - 20 strán textu, v termíne 6 mesiacov od absolvovania praktickej časti špeciálnej odbornej prípravy
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz oprávňujúci k vedeniu výcviku v skalných neveľhorských terénoch a na ferratách. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Podrobné pokyny k priebehu a k obsahovej náplni jednotlivých častí kurzu spolu s podmienkami ich absolvovania dostanú účastníci v pozvánke najneskôr 7 dní pred začiatkom.
Poplatok za účasť ne jednotlivých častiach kurzu je závislý od miesta konania a bude zverejnený v prihlasovaní.
V cene budú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V prípade potreby tiež poistenie na zásah HZS. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti