Trénerské kurzy

Prípravu trénerov športového lezenia, ako odborníkov v športe, organizuje SHS JAMES v súlade s § 6, odsek (1), písmeno a), § 8, odsek (7) a § 83 zákona 440/2015 Z.z. o športe. Obsah a rozsah vzdelávania trénerov športového lezenia stanovuje vyhláška 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Špeciálnu časť odbornej prípravy 1. - 3. kvalifikačného stupňa organizuje komisia športového lezenia v súčinnosti s metodickou komisou a horolezeckou školou JAMES. Vzdelávanie trénerov 4. a 5. kvalifikačného stupňa bude organizované na niektorej zo športových fakúlt na Slovensku.

Podmienky, kotré musí spĺňať uchádzač o kvalifikáciu trénera športového lezenia 1. - 3. kvalifikačného stupňa stanovuje komisa športového lezenia. Okrem absolvovania špeciálnej časti odbornej prípravy, všeobecnej časti odbornej prípravy a spracovania záverečnej práce v stanovenom rozsahu, musí uchádzač o získanie 1. kvalifikačného stupňa absolvovať dvojdňovú metodickú prípravu pre inštruktorov lezenia na umelých stenách a uchádzač o získanie 2. kvalifikačného stupňa dvojdňovú metodickú prípravu pre inštruktorov skalného lezenia.


Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Kurzy trénerov 1. - 3. kvalifikačného stupeň sú v zmysle Zákona 440/2015 Z.z. o športe a Vyhášky 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobúdanie odbornej spôsobilosti v športe organizované príslušným národným športovým zväzom v spolupráci s niektorou zo športových fakúlt vysokých škôl na Slovensku.
Špeciálnu časť odbornej prípavy organizuje a zabezpečuje v súlade s citovanou legislatívou národný športový zväz. Všeobecnú časť odbornej prípravy na nadobudenutie odbornej spôsobilosti v športe zabezpečujú fakulty športu v SR.
Termíny a podrobnosti k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Fakulty telesnej výchovy športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Účasť na všeobecnej časti odbornej prípravy bude spresnená vždy pri organizovaní špeciálnej časti odbornej prípravy. Rovnako budú spresnené rozsah a forma spracovania záverečnej práce, ktorá je podmienkou pre udelenie jednotlivých kvalifikačných stupňov. Metodická príprav apre 1. a 2. kvalifikačný stupeň bude organizovaná v rámci kvalifikačných inštruktorských kurzov.
 

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.