Metodické kurzy - ľahké horolezectvo

Sú určené záujemcom o pohyb vo vysokohorských terénoch horolezeckého charakteru s obťažnosťou do II+ horolezeckej stupnice UIAA, ktoré sú, v súlade so znením Návštevného poriadku TANAP-u, označené ako terény ľahkého horolezectva. Počas výcviku získajú záujemcovia o tento spôsob pohybu potrebný rozsah teoretických poznatkov a praktických zručností, aby po absolvovaní kurzu mohli v terénoch pre ľahké horolezectvo samostatne vykonávať horolezecké aktivity.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Základné kurzy 
Sú uvádzané spravidla s konkrétnym termínom a miestom konania. Majú štandardnú obsahovú náplň a sú zamerané na komplexné absolvovanie základnej prípravy pre pohyb v terénoch ľahkého horolezectva v letnom a v zimnom období. Cieľom kurzov je pripraviť ich účastníkov, po úspešnom zvládnutí obsahu výcviku, na samostatný bezpečný pohyb v týchto terénoch. Výstupom z kurzu, absolvovaného vo vysokorskom teréne, je osvedčenie, ktoré dokladá úspešné ukončenie výcviku a je podkladom pre udelenie oprávnenia na pohyb v terénoch ľahkého horolezctva v TANAP-e v letnom, alebo v zimnom období.

V rozsahu minimálne štyroch dní organizujeme:

Prípravný kurz skalného lezenia Je určený úplným začiatočníkom, ktorí sa pred výcvikom vo vysokohorskom teréne potrebujú naučiť základné zručnosti pri manipulácii s lezeckým materiálom, zvládnuť techniku pohybu v skalnom prostredí a získať pohybové návyky a potrebné teoretické poznatky spojené s bezpečnosťou pri pohybe v skalnom lezeckom teréne. Uskutočňuje sa v skalných oblastiach neveľhorských terénov v letnom období. Môžu sa ho zúčastniť aj záujemcovia bez predchádzajúcich lezeckých skúseností, ktorí po zvládnutí obsahu kurzu

Letný základný kurz ľahkého horolezectva je organizovaný spravidla vo Vysokých Tatrách, ale môže byť realizovaný aj v iných horských oblastiach vysokohorského charakteru. Je zameraný na aplikáciu lezeckých zručností, poznatkov a skúseností, získaných pri výcviku v skalných neveľhorských terénoch, do vysokohorského prostredia. Pre účasť sa vyžaduje absolvovanie základného kurzu skalného lezenia, alebo preukázanie lezeckých skúseností v skalných neveľhorských terénoch pri vstupe na kurz.

Zimný základný kurz ľahkého horolezectva nadväzuje na letný výcvik v horách a je zameraný na získanie poznatkov, zručností a skúseností potrebných pre pohyb a lezenie v zimných vysokohorských terénoch do obťažnosti II+ horolezeckej stupnice UIAA. Po absolvovaní kurzu a získaní potrebných skúseností a lezeckej praxe, umožnia získané poznatky a zručnosti zúčastniť sa výcviku v terénoch ľadovcových veľhôr s obťažnosťou do stupňa PD+ západoalpskej klasifikačnej stupnice.

Výcvik v disciplínach ľahkého horolezectva je možné okrem formy uceleného základného kurzu absolvovať aj ako

Oboznamovací výcvik 
Je určený tým záujemcom, spravidla úplným začiatočníkom, ktorí chcú získať vstupnú informáciu o tom, čo pohyb v lezeckých terénoch vyžaduje, čo prináša, aby sa mohli na základe vlastnej skúsenosti a získaných informácií rozhodnúť, či sa lezenie stane ich koníčkom, záujmom, alebo aj životnou filozofiou. Termín, prípadne aj miesto výcviku si môžu záujemcovia dohodnúť individuálne. Avšak s dostatočným predstihom, aby bolo možné výcvik organizačne pripraviť. Priebeh bude prispôsobený úrovni poznatkov a telesnej pripravenosti záujemcov a aktuálnym okolnostiam.

Rozširujúci výcvik 
Môže byť pokračovaním základného výcviku a je určený záujemcom so špecifickými požiadavkami. Pri tomto type kurzov je možné zvoliť si okrem termínu aj miesto a zameranie výcviku. Predpokladá sa absolvovanie základného kurzu a hlbšia znalosť problematiky.

Skupinové a individuálne kurzy 
sú určené záujemcom so špecifickými požiadavkami na zameranie horolezeckého výcviku v skalnom, horskom a vysokohorskom teréne. Prípadne tým, ktorí chcú svoj čas využiť efektívnejšie pri intenzívnom výcviku zameranom na konkrétne zručnosti a znalosti. Pri tejto forme kurzu je nevyhnutné včas a podrobne dohodnúť obsah a rozsah, prípadne navrhnúť aj lokalitu výcviku. Tak, aby bolo možné zabezpečiť vhodného inštruktora a výcvik zorganizovať. Obsah a tempo výcviku budú priebežne prispôsobované úrovni zručností a telesnej i technickej pripravenosti záujemcov.

Víkendové kurzy
Sú vhodné pre tých, ktorí nemajú možnosť absolvovať výcvik v priebehu pracovného týždňa. Nadväznosť víkendových kurzov umožní absolvovať kompletný obsah výcviku, prípadne umožňujú doplniť si potrebné poznatky a upevniť získané návyky a zručnosti.

Darčekový poukaz

Ktorýkoľvek z kurzov môžete pre svojich priateľov, alebo blízkych objednať formou darčekového poukazu. Informujte sa na niektorom z uvedených kontaktov.

Výstroj na kurzy
Na všetky kurzy musia mať účastníci minimálne materiálne vybavenie, ktorého zoznam je súčasťou mailovej pozvánky zaslanej po uzatvorení prihlasovania príslušného kurzu. 
Základ materiálneho vybavenia tvorí horolezecká prilba, sedací a hrudný úväz, 2 – 3 karabíny s poistkou (aspoň jedna z toho HMS karabína), zlanovacia osma, istiaca pomôcka (odporúčaná pomôcka na báze Reverso, resp. ATC), 3 – 4 slučky, 3 – 4 expresy a jednoduché dynamické lano. 
Pre kurzy v zimnom období sú k uvedenému materiálu potrebné aj horolezecké mačky, horolezecký čakan a lavínový set. Na pohyb v zimnom teréne je možné využiť aj snežnice, prípadne skialpinistické vybavenie – lyže so skialpinistickým viazaním, stúpacie pásy, skialpinistické topánky, palice. To však môže byť limitujúcim faktorom pre výber túry.
Materiál potrebný na kurz je možné si po dohode za poplatok zapožičať.

Prihlásiť sa sa na vybraný kurz môžete po zaregistrovaní vyplnením prihlasovacie formulára pri príslušnom kurze.

Súčasťou poskytnutých služieb je vždy úrazové poistenie účastníkov a podľa potreby poistenie na zásah HZS
Všetci účastníci kurzov dostanú tričko s logom horolezeckej školy.

Pokyny k platbám

 

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti