Všeobecná odborná príprava

Všeobecná časť prípravy odborníkov v športe je, v zmysle § 84, odsek (3), písmeno c) a § 84, odsek (4), písmeno b), vyhlášky 110/2016 Z.z., realizovaná v spolupráci s fakultami športu vysokých škôl Slovenskej republiky. Je spoločná v danom kvalifikačnom stupni pre všetky uznané športy a športové odvetvia. Znamená to, že príslušný kvalifikačný stupeň všeobecnej časti odbornej prípravy stačí absolvovať len raz. Ak uchádzač o získanie odbornej spôsobilosti v horolezeckých športoch už patričný kvalifikačný stupeň všeobecnej časti odbornej prípravy absolvoval, upozorní na túto skutočnosť v prihlasovaní sa. Niektoré zo športových fakúlt perspektívne pracujú na diferencovanom vzdelávaní metodických (inštruktorských) a trénerských odborností. V prípade potreby budú záujemci na túto skutočnosť vopred upozornení.
Špecifiká organizácie všeobecnej časti odbornej prípravy na jednotlivých fakultách športu sú uvedené v prihlasovaní. Sú rovnako súčasťou pokynov pre účastníkov špeciálnej časti odbornej prípravy.  

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Podrobné informácie k obsahu a priebehu všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach vzdelávacích zariadení jednotlivých fakúlt špotu:
Inštruktorskej akadémie FTVŠ UK Bratislava
Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava
Trénerského vzdelávacieho centra FTVŠaZ UMB v Banskej Bystrici
Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti