Všeobecná odborná príprava

Všeobecná časť prípravy odborníkov v športe je, v zmysle § 84, odsek (3), písmeno c) a § 84, odsek (4), písmeno b), vyhlášky 110/2016 Z.z., realizovaná v spolupráci s fakultami športu vysokých škôl Slovenskej republiky. Je spoločná v danom kvalifikačnom stupni pre všetky uznané športy a športové odvetvia. Znamená to, že príslušný kvalifikačný stupeň všeobecnej časti odbornej prípravy stačí absolvovať len raz. Ak uchádzač o získanie odbornej spôsobilosti v horolezeckých športoch už patričný kvalifikačný stupeň všeobecnej časti odbornej prípravy absolvoval, upozorní na túto skutočnosť v prihlasovaní sa. Niektoré zo športových fakúlt perspektívne pracujú na diferencovanom vzdelávaní metodických (inštruktorských) a trénerských odborností. V prípade potreby budú záujemci na túto skutočnosť vopred upozornení.
Špecifiká organizácie všeobecnej časti odbornej prípravy na jednotlivých fakultách športu sú uvedené v prihlasovaní. Sú rovnako súčasťou pokynov pre účastníkov špeciálnej časti odbornej prípravy.  

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Podrobné informácie k obsahu a priebehu všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach vzdelávacích zariadení jednotlivých fakúlt špotu:
Inštruktorskej akadémie FTVŠ UK Bratislava
Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava
Trénerského vzdelávacieho centra FiF UMB Banská Bytrica
Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.