Inštruktor lezenia na umelých stenách

III. - X. 2024, podľa dohody, Podľa dohody
Voľné miesta: 18

13x 2024 Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách a lanové prekážky

Termín a miesto kurzu budú určené podľa aktuálnych požiadaviek záujemcov o kurz. Kurz trvá 4 dni. Obvykle od štvrtka do nedele.

Predbežným prihlásením sa vyjadríte svoj záujem o absolvovanie kurzu. Po naplnení potrebného počtu účastníkov vám zašleme informáciu o príprave kurzu a dohodneme s vami konkrétny termín aj miesto konania.
V poznámke v prihlasovaní uveďte prípadné spresnenie k preferovanému termínu a miestu konania.

Poplatok za špeciálnu časť odobornej prípravy v rámci kurzu je 220 €.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 18

Kurz pozostáva zo špeciálnej a všeobecnej časti odbornej prípravy.

Obsahom špeciálnej časti odbornej prípravy je teória, prax a metodika vedenia výcviku lezenia na umelých stenách a výcviku na lanových prekážkach. Podmienky prijatia do kurzu sú najmenej dvojročná aktívna lezecká prax, preukázanie praktických schopností a teoretických poznatkov v rozsahu základného lezeckého výcviku a ukončenie úplného stredoškolského vzdelania. Podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor lezenia na umelých stenách a zápisu do registra odborníkov v športe je absolvovanie všeobecnej časti odbornej prípravy na niektorej zo športových fakúlt.
Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES podľa ich prihlásenia sa na termín na webe horoškoly. Podrobné informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Inštruktorskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Pokyny k priebehu kurzu a k obsahovej náplni spolu s podmienkami absolvovania dostanú účastníci mailom v pozvánke na kurz.
Nutnou podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor lezenia na umelých stenách je odovzdanie záverečnej práce, zameranej na metodiku výcviku v rozsahu 5 - 10 strán textu, v termíne 6 mesiacov od absolvovania praktickej časti špeciálnej odbornej prípravy
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz, oprávňujúci k vedeniu výcviku na umelých stenách umiestnených v interiéri aj v exteriéri a na lanových prekážkach. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe. Zápis do registra odborníko v športe môže zväz uskutočniť len pre členov SHS JAMES.

Poplatok za účasť na špeciálnej časti odbornej prípravy je 220,00 €.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti