Detský lezecký tábor

6. - 13. 8. 2022, Porúbka
Voľné miesta: 2

30 2022 Detský lezecký tábor                                                                        Prihlasovanie končí 20.7.2022

Tábor sa uskutoční v lezeckej oblasti Porúbka pri Žiline. Ubytovanie je zabezpečené v kepmpingu Slnečné skaly. Tábor je určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Predchádzajúca lezecká skúsenosť detí je vhodná.
Poplatok za účasť je 295 €. Deťom, organizovaným v lezeckých kluboch SHS JAMES bude poskytnutá zľava 10%.

Pri nástupe do tábora rodičiia detí predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti a lekárske potvrdenie. Oba doklady im budú zaslané mailom po prihlásení dieťaťa do tábora.

V poplatku sú zahrnuté náklady na ubytovanie, celodenná strava vrátane desiaty a olovrantu a úrazové poistenie. Podrobné informácie o priebehu tábora vrátane programu dostanú zákonní zástupcovia prihlásených detí mailom po ukončení prihlasovania sa. Najneskôr však 25. júla. Súčasťou programu budú súťaže zamerané na poznatky z prírody a lezeckú tématiku, vychádzky do okolia, hry a pohybové aktivity s lezeckými prvkami.

Tábor sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Tábor organizuje Horolezecká škola JAMES v spolupráci s komisiou mládeže SHS JAMES. Je zameraný na zvládnutie správnych metodických návykov pri lezeckých činnostiach v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí. Okrem zdokonaľovania techniky lezeckého pohybu sa účastníci naučia aj potrebné zručnosti v manipulácii s lezeckým materiálom, správnu techniku istenia  a používania zaisťovacích prostriedkov vrátane techniky zlaňovania. Súčasťou programu budú športové aktivity, aktivity spojené s poznávaním prírody a návštevy kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Pre účastníkov tábora je zabezpečená plná penzia.

Povinný lezecký materiál pre účastníkov tábora je celotelový lezecký úväz, alebo kombinácia sedací a hrudný úväz a horolezecká prilba. Odporúčané sú z hľadiska lezeckého komfortu lezečky. Ostatný potrebný materiál bude zabezpečený organizátorom. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára. Zapožičanie je zahrnuté v poplatku za tábor.

V prihlásení je potrebné uviesť v poznámke meno a mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti k priebehu podujatia, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú zákonní zástupcovia účastníkov mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však dva týždne pred začiatkom tábora.

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajú zákonní zástupcovia detí podľa faktúry, ktorá im bude zaslaná po skončení prihlasovania.
V cene je zahrnuté  úrazové poistenie účastníkov. Deťom, ktoré sú registrovanými členmi SHS JAMES, poskytujeme zľavu vo výške 10%.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.