Detský lezecký tábor

18. - 25. 8. 2024, Jánska dolina
Voľné miesta: 7

34 2024 Detský lezecký tábor                                                                 Prihlasovanie končí 22.7.2024


Tábor je určený deťom vo veku od 8 do 16 rokov. Predchádzajúca lezecká skúsenosť detí je vhodná.
Uskutoční v lezecky aj turisticky zaujímavej Demänovskej doline. Ubytovanie je zabezpečené v chate Združenia športových klubov Jasná Záhradky pod nástupnou stanicou lanovky na Rovnú hoťu. Necelé 2 km nad vyhlásenou lezeckou lokalitou Machnaté.

Pri nástupe do tábora rodičia detí predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a lekárske potvrdenie. Obidva doklady zašleme rodičom, resp. zákonným zástupcom detí mailom po skončení prihlasovania do tábora s dostatočným predstihom. Súčasne s podrobnejšou informáciou k priebehu tábora.

V poplatku za účasť sú zahrnuté náklady na ubytovanie, celodenná strava vrátane desiaty a olovrantu a úrazové poistenie. Súčasťou programu budú budú, okrem lezeckých aktivít, vychádzky do blízkeho okolia, hry, pohybové aktivity s lezeckými prvkami a súťaže zamerané na poznatky z prírody a lezeckú tématiku. 

Podrobné informácie o priebehu tábora spolu s programom dostanú zákonní zástupcovia prihlásených detí mailom po ukončení prihlasovania sa. Najneskôr však 25. júla.

Poplatok za účasť je 375 €. Deťom, organizovaným v SHS JAMES bude poskytnutá zľava 10%.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 7

Tábor organizuje Horolezecká škola JAMES v spolupráci s komisiou mládeže SHS JAMES. Je zameraný na zvládnutie správnych metodických návykov pri lezeckých činnostiach v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí. Okrem zdokonaľovania techniky lezeckého pohybu sa účastníci naučia aj potrebné zručnosti v manipulácii s lezeckým materiálom, správnu techniku istenia  a používania zaisťovacích prostriedkov vrátane techniky zlaňovania. Súčasťou programu budú športové aktivity, aktivity spojené s poznávaním prírody a návštevy kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Pre účastníkov tábora je zabezpečená plná penzia.

Povinný lezecký materiál pre účastníkov tábora je celotelový lezecký úväz, alebo kombinácia sedací a hrudný úväz a horolezecká prilba. Odporúčané sú z hľadiska lezeckého komfortu lezečky. Ostatný potrebný materiál bude zabezpečený organizátorom. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára. Zapožičanie je zahrnuté v poplatku za tábor.

V prihlásení je potrebné uviesť v poznámke meno a mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti k priebehu podujatia, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú zákonní zástupcovia účastníkov mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však dva týždne pred začiatkom tábora.

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajú zákonní zástupcovia detí podľa faktúry, ktorá im bude zaslaná po skončení prihlasovania.
V cene je zahrnuté  úrazové poistenie účastníkov. Deťom, ktoré sú registrovanými členmi SHS JAMES, poskytujeme zľavu vo výške 10%.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti