Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

12. - 13. 9 2020, Demänová, Machnaté
Voľné miesta: 4

15a 2020 Preškolenie RCI                                                                         Prihlasovanie končí 28.8.2020

Uskutoční sa v rámci 2. časti kurzu inštruktorov skalného lezenia. Začiatok preškolenia bude v sobotu o 12.00 v altánku pod Ohnišťovkou na Machnatom.

Poplatok za účasť je 73 €.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 4

Preškolenie slúži na obnovenie platnosti kvalifikácie inštruktora horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch. Trvá dva dni. Obsahom je previerka teoretických poznatkov absolvovaním písomného testu, hodnotenie lezeckej výkonnosti absolvovaním cesty obtiažnosti V. a vyššieho stupňa klasifikácie UIAA a splnením časovej normy pre improvizovanú záchranu Starussovou technikou štandardizovaným postupom. Účastníci preškolenia doložia zoznam svojich metodických aktivít v kluboch, alebo pri iných podujatiach v rámci činnosti SHS JAMES, ktorý vyplnia v písomnej prihláške. Písomnú prihlášku, uverejnenú v dokumentoch na webe hs.james.sk, zašlú mailom najneskôr 7 dní pred termínom preškolenia na adresu horolezeckej škola JAMES. Po jej doručení dostanú prihlásení účastníci mailom pokyny k priebehu preškolenia.

Poplatok za absolvovanie preškolenia bude stanovený pdľa aktuálnych podmienok ubytovacieho zariadenia.
V poplatku sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. Ak sa preškolenie uskutoční v oblati s pôsobnosťou profesionálnej zložky HZS tak poplatok zahŕňa aj poistenie na zásah HZS.
Nie sú v ňom zahrnuté pobytové náklady účastníkov preškolenia.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534