Preškolenie inštruktorov skalného lezenia

10. - 11. 5. 2019, Kalamárka nad Detvou
Voľné miesta: 3

12b 2019 Preškolenie RCI                                                                     Prihlasovanie končí 2.5.2019

Uskutoční sa v rámci 1. časti kurzu inštruktorov skalného lezenia. Začiatok v piatok o 17.00 v turistickom zariadení Kostolná v obci Stavanisko.

Preškolenie slúži na obnovenie platnosti kvalifikácie inštruktora horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch. Trvá dva dni. Obsahom je previerka teoretických poznatkov absolvovaním písomného testu, hodnotenie lezeckej výkonnosti absolvovaním cesty obtiažnosti V. a vyššieho stupňa klasifikácie UIAA a splnením časovej normy pre improvizovanú záchranu Starussovou technikou štandardizovaným postupom. Účastníci preškolenia doložia zoznam svojich metodických aktivít v kluboch, alebo pri iných podujatiach v rámci činnosti SHS JAMES, ktorý vyplnia v písomnej prihláške. Prihlášku, podpísanú predsedom alebo metodikom klubu, prinesú na preškolenie a odovzdajú pri prezentácii. Priamo registrovaní členovia spolku zoznam metodických aktivít doplnia čestným prehlásením. Písomná prihláška je v dokumentoch na webe hs.james.sk.
Podrobné pokyny k priebehu dostanú prihlásení účastníci mailom najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Poplatok za účasť je 80,00 €. Pre členov SHS JAMES s odporúčaním klubu poskytujeme zľavu 40%. Pri členstve s priamou registráciou zľavu 15%. Zľava nie je poskytovaná prevádzkovateľom outdoorových centier a komerčných vzdelávacích zariadení a osobám, ktoré kvalifikáciu uplatňujú pri komerčných aktivitách.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V prípade potreby tiež poistenie na zásah HZS. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534