Oboznamovanie a informovanie

30.4.2021, Stupava, polygón SR, Bratislava - Dom športu
Voľné miesta: 10

OI 04 2021                                                                                                      Prihláste sa do 28.4.2021

Prihlásenie sa nie je nevyhnutné. Prihláste sa len v prípadde, že potrebujete vystaviť nový preukaz.

Školenie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami platnými v danom termíne. Účastníci pri prezentácii musia predložiť negatívny antigénový test (PCR test) nie starší ako 48 hodín.

Začiatok preškolenia je v piatok o 09.00 v priestoroch Polygónu SR v Stupave - prípadne podľa dohody v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave. Účastníci absolvujú teoretickú prípravu a písomný test. Poplatok vo výške podľa cenníka bude účtovaný na mieste.

Nie je nutné sa elektronicky prihlásiť. Termín a spôsob fakturácie stačí potvrdiť telefonicky na +421 907 816 534.