Zoznam kurzov, prihlásenie na kurzy

Trenér sportovního lezení Licence C

Trenér sportovního lezení Licence C

13.-14.6. a 20.-21.6.2020, Praha
Kurzy sú určené záujemcom o získanie kvalifikácie Tréner športového lezenia 1., alebo 2. kvalifikačného stupňa v systéme prípravy odborníkov v športe v SR. Absolvovanie špeciálnej časti odbornej prípravy príslušného kvalifikačného stupňa bude započítané podľa odporúčania skúšajúceho lektora.

Voľné miesta: 20