Inštruktor horolezectva

Ľadovcová časť 16. - 21. 6. 2024, Oberwalderhütte
Voľné miesta: 5

10 2024 Kurz inštruktorov horolezectva na ľadovci                               Potvrdenie účasti do 26. 5. 2024

Uskutoční sa v rakúskych alpách v centrálnej časti Hohe Tauern s ubytovaním na chate Oberwalderhütte. Obsahom záverečnej praktickej časti kurzu je metodika výcviku pri pohybe po ľadovci spolu s teoretickými poznatkami a praktickou prípravou.

Poplatok za ľadovcovú časť je 375 €. Poplatok nezahŕňa náklady účastníkov ani lektorov na cesztu a na pobyt. Účastníci musia mať uzatvorené individuálne poistenie pre pobyt v horách.

Uchádzač musí byť držiteťom kvalifikácie inštruktor skalného lezenia s minimálne dvojročnou praxou a musí spĺňať podmienky uvedené v charakteristike kvalifikácie inštruktor horolezectva.
Kurz pozostáva zo šiestich častí a je organizovaný počas dvoch kalendárnych rokov. Vstupné požiadavky kladené na uchádzačov budú overené na začiatku letnej časti kurzu vo Vysokých Tatrách, alebo v samostatnej časti. Uchádzači absolvujú výstup minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA, písomný test a podrobnejšie uvedú zoznam vopred zaslaných výstupov v horách. Obsahom letnej časti kurzu bude upevňovanie praktických návykov a zručností pri lezení v letnom období, metodika výcviku lezenia v horách a odborné teoretické poznatky. Druhá časť sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v zimnom období a bude zameraná na metodiku výcviku v zimnom teréne a súviace odborné poznatky. Samostatná časť bude venovaná lavínovému výcviku. Poslednou praktickou časťou kurzu je výcvik v ľadovcových terénoch. Účastníci kurzu absolvujú všeobecnú časť odbornej prípravy, organizovanú v spolupráci s niektorou z fakúlt športu, obsahujúcu teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a sčasti športového tréningu. Jej absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES podľa ich prihlásenia sa na termín na webe horoškoly. Podrobné informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy sú dostupné na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Kurz bude ukončený záverečnou časťou, ktorej obsahom je teoretická skúška a písomný test. Záverečnú prácu v stanovenom rozsahu, zameranú na metodiku výcviku, musí inštruktor odovzdať v termíne 6 mesiacov od skončení poslednej praktickej časti špeciálnej odbornej prípravy.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti v športe, na základe ktorého im bude vydaný preukaz Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa s pôsobnosťou vo všetkých horstvách a vo všetkých lezeckých a horolezeckých terénoch. Odborná spôsobilosť je platná počnúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Výška poplatku za jednotlivé časti kurzu je závislá od dĺžky trvania a miesta konania.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, ktoré dostanú úspešní absolventi kurzu, úrazové poisteniepoistenie na zásah HZS a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti