Inštruktor lezenia na umelých stenách

30. 5. - 2. 6. 2024, Pavúk Banská Bystrica
Voľné miesta: 0

13b 2024 -  špeciálna časť odbornej prípravy                                        Prihlásenie do 17.5.2024

Začiatok kurzu je vo štvrtok 30. mája 2024 o 10.00 v priestoroch lezeckej steny Pavúk v Banskej Bystrici.

Termíny všeobecnej časti odbornej prípravy 1. kvalifikačného stupňa a podrobnosti k jej priebehu sú spresnené na webových stránkach Inštruktorskej akadémie FTVŠ UK Bratislava a Trénerského vzdelávacieho centra Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici. Na všeobecnú časť odbornej prípravy, organizovanú na týcho fakultách, je potrebné sa prihlásiť na webe horoškoly. Platba za účasť na všeobecnej časti organizovanej Trénerským vzdelávacím centrom UMB Banská Bystrica a Inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava bude faktúrovaná z Horolezeckej školy. Na všeobecnú časť odbornej prípravy, organizovanej Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove, sa záujemci prihlasujú priamo na webe FŠ PU v Prešove, ktorá požaduje úhradu poplatku na účet Prešovskej univerzity.
Všeobecnej časti odbornej prípravy sa nezúčastňujú absolventi niektorej z fakúlt športu a tí účastníci kurzu, ktorí všeobecnú časť odbornej prípravy absolvovali pre iný šport. Absolvovanie štúdia doložia kópiou diplomu, pri prezentácii. Absolvovanie všeobecnej prípravy evidujú fakulty športu.
Informácie k priebehu kurzu, vrátane programu a organizačného zabezpečenia, dostanú prihlásení záujemcovia hneď po uzatvorení prihlasovania.

 

Kurz pozostáva zo špeciálnej a všeobecnej časti odbornej prípravy.

Obsahom špeciálnej časti odbornej prípravy je teória, prax a metodika vedenia výcviku lezenia na umelých stenách a výcviku na lanových prekážkach. Podmienky prijatia do kurzu sú najmenej dvojročná aktívna lezecká prax, preukázanie praktických schopností a teoretických poznatkov v rozsahu základného lezeckého výcviku a ukončenie úplného stredoškolského vzdelania. Podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor lezenia na umelých stenách a zápisu do registra odborníkov v športe je absolvovanie všeobecnej časti odbornej prípravy na niektorej zo športových fakúlt.
Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES podľa ich prihlásenia sa na termín na webe horoškoly. Podrobné informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Inštruktorskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Pokyny k priebehu kurzu a k obsahovej náplni spolu s podmienkami absolvovania dostanú účastníci mailom v pozvánke na kurz.
Nutnou podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor lezenia na umelých stenách je odovzdanie záverečnej práce, zameranej na metodiku výcviku v rozsahu 5 - 10 strán textu, v termíne 6 mesiacov od absolvovania praktickej časti špeciálnej odbornej prípravy
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz, oprávňujúci k vedeniu výcviku na umelých stenách umiestnených v interiéri aj v exteriéri a na lanových prekážkach. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe. Zápis do registra odborníko v športe môže zväz uskutočniť len pre členov SHS JAMES.

Poplatok za účasť na špeciálnej časti odbornej prípravy je 220,00 €.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti