Trenér športového lezenia - špeciálna časť odbornej prípravy

16. - 19. 3. 2023, Žilina, La Skala
Voľné miesta: 5

T1 01/2023 Trenér športového lezenia 1. kvalifikačného stupňa           Prihláste sa do 8.3.2023

Kurz sa uskutoční na lezeckej stene La Skala v Žiline.

Začiatok kurzu je vo štvrtok 16.3. o 08.45. Predpokladané ukončenie v nedeľu 19.3. o 18.00 hodine. Rozsah výučby je 11 hodín teoretickej prípravy a 29 hodín praxe vrátane skúšok. Podmienkou účasti je členstvo v SHS JAMES.

Uchádzači musia vyliezť ako prvolezci cestu obtiažnosti najmenej VI UIAA a preukázať základné zručnosti pri postupe prvolezca, istení rôznymi istiacimi pomôckami, manipulácii s lezeckým materiálom, naväzovaní sa na lano, viazaní uzlov, ...
Podrobnosti k splneniu podmienok pre udelenie licencie Tréner športového lezenia 1. kvalifikačného stupňa budú spresnené na kurze.

Spresnenie pokynov k účasti dostanú prihlásení záujemci mailom najneskôr 10.3.2023 po uzavretí prihlasovania. Minimálny počet účastníkov je 6.

Poplatok za výcvik je 320 €. V poplatku sú okrem lektorských nákladov - pobytové náklady, cestovné a lektorské, zahrnuté aj všetky náklady spojené s využitím priestorov pre vedenie teoretickej aj praktickej prípravy počas kurzu. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov a doprava. Faktúra na úhradu poplatku bude zaslaná po skončení prihlasovania.

 

Obsahom kurzu je špeciálna časť odbornej prípravy v rozsahu zodpovedajúcom kvalifikačnému stupňu v súlade s Vyhláškou 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Okrem špeciálnej časti odbornej prípravy záujemci o kvalifikáciu absolvujú v zmysle citovanej vyhlášky všeobecnú časť odbornej prípravy zodpovedajúcu kvalifikačnému stupňu na niektorej zo športových fakúlt a spracujú záverečnú prácu v stanovenom rozsahu podľa kvalifikačného stupňa.
Termíny všeobecnej časti odbornej prípravy sú priebežne uverejňované na na webovej stránke Horolezeckej školy JAMES podľa podkladov zo vzdelávacích centier športových fakúlt - Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.

Kontaktné osoby: Igor Kollár, repretrener@james.sk;  Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel.: +421 907 816 534

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.