Zoznam kurzov, prihlásenie na kurzy

Základný stupeň vzdelávania LM

Základný stupeň vzdelávania LM

15. - 19. 4. 2024, Liptovský Mikuláš
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 6

Základný stupeň vzdelávania

Základný stupeň vzdelávania

22. - 26. 4. 2024, Stupava, polygón SR
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 6

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava

25.4.2024, Stupava, polygón SR
Aktualizačnú odbornú prípravu je podľa § 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z. nutné absolvovať najneskôr do piatich rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP.

Voľné miesta: 8

Oboznamovanie a informovanie

Oboznamovanie a informovanie

26.4.2024, Stupava, polygóny s.r.o.; BA Dom športu
Oboznamovanie a informovanie - OI - v období posledných 12 mesiacov, je, podľa podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z., nutnou podmienkou pre vykonávanie práce vo výškach a nad voľbou hĺbkou. Záznam o absolvovaní musí byť uvedený v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou.

Voľné miesta: 10

Základný stupeň vzdelávania LM

Základný stupeň vzdelávania LM

13. - 17. 5. 2024, Liptovský Mikuláš
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 6

Základný stupeň vzdelávania

Základný stupeň vzdelávania

27. - 31. 5. 2024, Stupava, polygón SR
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 8

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava

30.5.2024, Stupava, polygón SR
Aktualizačnú odbornú prípravu je podľa § 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z. nutné absolvovať najneskôr do piatich rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP.

Voľné miesta: 8

Oboznamovanie a informovanie

Oboznamovanie a informovanie

31.5.2024, Stupava, polygóny s.r.o.; BA Dom športu
Oboznamovanie a informovanie - OI - v období posledných 12 mesiacov, je, podľa podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z., nutnou podmienkou pre vykonávanie práce vo výškach a nad voľbou hĺbkou. Záznam o absolvovaní musí byť uvedený v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou.

Voľné miesta: 10

Základný stupeň vzdelávania LM

Základný stupeň vzdelávania LM

10. - 14. 6. 2024, Liptovský Mikuláš
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 6

Základný stupeň vzdelávania

Základný stupeň vzdelávania

24. - 28. 6. 2024, Stupava, polygón SR
Obsahuje výcvik praktických činností a pracovných postupov pri práci vo výške, oboznámenie s teoretickými poznatkami a zákonnými normami súvisiacimi s bezpečnosťou práce. Absolventom je vydaný preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Voľné miesta: 8

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava

27.6.2024, Stupava, polygón SR
Aktualizačnú odbornú prípravu je podľa § 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z. nutné absolvovať najneskôr do piatich rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP.

Voľné miesta: 8

Oboznamovanie a informovanie

Oboznamovanie a informovanie

28.6.2024, Stupava, polygóny s.r.o.; BA Dom športu
Oboznamovanie a informovanie - OI - v období posledných 12 mesiacov, je, podľa podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z., nutnou podmienkou pre vykonávanie práce vo výškach a nad voľbou hĺbkou. Záznam o absolvovaní musí byť uvedený v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou.

Voľné miesta: 10

Aktualizácie - OI, AOP LM

Aktualizácie - OI, AOP LM

apríl - jún 2024, Liptovský Mikuláš
Oboznamovanie a informovanie - OI - v období posledných 12 mesiacov, je, podľa podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z., nutnou podmienkou pre vykonávanie práce vo výškach a nad voľbou hĺbkou. Záznam o absolvovaní OI musí byť uvedený v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. Aktualizačnú odbornú prípravu - AOP - je podľa § 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z. nutné absolvovať najneskôr do piatich rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP.

Voľné miesta: 8

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.