Detský lezecký tábor

16. - 22. 8. 2020, Porúbka, camp Slnečné skaly
Voľné miesta: 18

33 Detský lezecký tábor                                                                        Prihlasovanie končí 2.8.2020

Tábor sa uskutoční v lezeckej oblasti Porúbka pri Žiline s ubytovaním v chatkách v campingu Slnečné skaly. Je určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov.
Poplatok za účasť je 190 €. Deťom, organizovaným v lezeckých kluboch SHS JAMES bude poskytnutá zľava 15%. V poplatku sú zahrnuté náklady na ubytovanie, celodenná strava a úrazové poistenie. Nie sú v ňom zahrnuté výdavky spojené s návštevou kultúrnych a športových zariadení v okolí. Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia prihlásených detí mailom po ukončení termínu prihlasovania sa. Najneskôr 5. augusta.

Tábor organizuje komisia mládeže SHS JAMES v spolupráci s Horolezeckou školou JAMES. Prednostne je zameraný na zvládnutie správnych metodických návykov pri lezeckých činnostiach v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí. Okrem zdokonaľovania techniky lezeckého pohybu sa účastníci naučia aj potrebné zručnosti v manipulácii s lezeckým materiálom, správnu techniku istenia  a používania zaisťovacích prostriedkov vrátane techniky zlaňovania. Súčasťou programu budú športové aktivity, aktivity spojené s poznávaním prírody a návštevy kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Pre účastníkov tábora je zabezpečená plná penzia.

Povinný lezecký materiál pre účastníkov tábora je celotelový lezecký úväz, alebo kombinácia sedací a hrudný úväz a horolezecká prilba. Odporúčané sú z hľadiska lezeckého komfortu lezečky. Ostatný potrebný materiál bude zabezpečený organizátorom. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.

V prihlásení je potrebné uviesť v poznámke meno a mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti k priebehu podujatia, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú zákonní zástupcovia účastníkov mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však dva týždne pred začiatkom tábora.

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajú zákonní zástupcovia detí podľa zálohovej faktúry, ktorá im bude zaslaná po skončení prihlasovania.
V cene je zahrnuté  úrazové poistenie účastníkov.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534