Detský lezecký tábor

7. - 13. 7. 2019, Porúbka, camp Slnečné skaly
Voľné miesta: 7

33 Detský lezecký tábor                                                                        Prihlasovanie končí 23.6.2019

Tábor sa uskutoční v lezeckej oblasti Porúbka pri Žiline s ubytovaním v campingu Slnečné skaly. Je určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Prednostne je určený pre deti s príslušnosťou k lezeckým klubom SHS JAMES. 
S ohľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu v zruboch, bude po naplnení počtu 14 prihlásených možnosť prihlásiť sa na pobyt s umiestnením v stanoch s vlastnými spacími vakmi a kariamtkami.
Poplatok za účasť je 160 € pre ubytovaných v zruboch. Pre pobyt v stanoch bude poplatok za účasť 120 €. Ubytovanie v stanoch bude možné až po po naplnení počtu 14 účastníkov. Deťom, organizovaným v lezeckých kluboch SHS JAMES bude poskytnutá zľava 15%. V poplatku sú zahrnuté všetky náklady na pobyt, vrátane úrazového poistenia. Nie sú v ňom zahrnuté výdavky spojené s návštevou kultúrnych a športových zariadení v okolí. Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia prihlásených záujemcov mailom po ukončení termínu prihlasovania sa 23. júna 2019.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 7

Tábor organizuje komisia mládeže SHS JAMES v spolupráci s Horolezeckou školou JAMES. Prednostne je zameraný na zvládnutie správnych metodických návykov pri lezeckých činnostiach v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí. Okrem zdokonaľovania techniky lezeckého pohybu sa účastníci naučia aj potrebné zručnosti v manipulácii s lezeckým materiálom, správnu techniku istenia  a používania zaisťovacích prostriedkov vrátane technmiky zlanovania. Súčasťou programu budú športové aktivity, aktivity spojené s poznávaním prírody a návštevy kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Pre účastníkov tábora je zabezpečená plná penzia.

Povinný lezecký materiál pre účastníkov tábora je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, zlanovacia osma, 2 slučky (60, 120 cm), 2 prúsiky. Ostatný materiál bude zabezpečený organizátorom. Samozrejmosťou, z hľadiska lezeckého komfortu, sú lezečky. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.

V pihlásení je potrebné uviesť v poznámke meno a mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti k priebehu podujatia, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú zákonní zástupcovia účastníkov mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však dva týždne pred začiatkom tábora.

Úhradu účastníckeho poplatku poplatku vykonajú zákonní zástupcovia detí podľa zálohovej faktúry, ktorá im bude zaslaná po skončení prihlasovania.
V cene je zahrnuté  úrazové poistenie účastníkov a tričko s logom horoškoly.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534