Detský lezecký tábor

19. - 26. 8. 2018, Gäderská dolina
Voľné miesta: 28

33 Detský lezecký tábor                                                                        Prihlasovanie končí 3.8.2018

Tábor sa uskutoční v lezeckej oblasti Porúbka pri Žiline s ubytovaním v campingu Slnečné skaly. Je určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Prednostne pre deti s príslušnosťou k lezeckým klubom SHS JAMES. 
Poplatok za účasť je 150 €. Deťom, organizovaným v lezeckých kluboch SHS JAMES bude poskytnutá zľava 20%. V poplatku sú zahrnuté všetky náklady na pobyt, vrátane úrazového poistenia. Nie sú v ňom zahrnuté výdavky spojené s návštevou kultúrnych zariadení v okolí. Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia prihlásených záujemcov mailom najneskôr tri týždne pred začiatkom podujatia.

Tábor organizuje komisia mládeže SHS JAMES v spolupráci s Horolezeckou školou JAMES. Prednostne je zameraný na zvládnutie správnych metodických návykov pri lezeckých činnostiach v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí. Okrem zdokonaľovania techniky lezeckého pohybu sa účastníci naučia aj potrebné zručnosti v manipulácii s lezeckým materiálom, správnu techniku istenia  a používania zaisťovacích prostriedkov vrátane technmiky zlanovania. Súčasťou programu budú športové aktivity, aktivity spojené s poznávaním prírody a návštevy kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Pre účastníkov tábora je zabezpečená plná penzia.

Povinný lezecký materiál pre účastníkov tábora je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, zlanovacia osma, 2 slučky (60, 120 cm), 2 prúsiky. Ostatný materiál bude zabezpečený organizátorom. Samozrejmosťou, z hľadiska lezeckého komfortu, sú lezečky. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.

V pihlásení je potrebné uviesť v poznámke meno a mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti k priebehu podujatia, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú zákonní zástupcovia účastníkov mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však dva týždne pred začiatkom tábora.

Úhradu účastníckeho poplatku poplatku vykonajú zákonní zástupcovia detí podľa zálohovej faktúry, ktorá im bude zaslaná po skončení prihlasovanioa.
V cene je zahrnuté  úrazové poistenie účastníkov a tričko s logom horoškoly.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534