Lezecký výcvik detí

2. - 9. 7. 2017, Sekaniny, Lehota pod Vtáčnikom
Voľné miesta: 0

33 Lezecký výcvik detí                                                                        Prihlasovanie končí 10.6.2017

Výcvik bude prebiehať v lezeckej oblasti Sekaniny nad Lehotou pod Vtáčnikom vrátane novo odisteného sektoru Salamandra. Ubytovanie pre účastníkov výcviku je zabezpečené na chate Smrečina v Baškovej doline.
Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia detí mailom najneskôr dva týždne pred začiatkom podujatia.

Lezecký výcvik detí je prednostne zameraný na zvládnutie správnych metodických návykov pri lezeckých činnostiach v jednodĺžkových cestách skalných neveľhorských oblastí. Účastníci sa okrem techniky lezeckého pohybu naučia aj základné uzly, manipuláciu s lezeckým materiálom, správnu techniku istenia  a používania zaisťovacích prostriedkov vrátane technmiky zlanovania. Súčasťou programu budú športové aktivity, aktivity spojené s poznávaním prírody a návštevy kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Pre účastníkov bude zabezpečená plná penzia vrátane desiaty a olovrantu.

Povinný lezecký materiál pre účastníkov kurzov je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, zlanovacia osma, 2 slučky (60, 120 cm), 2 prúsiky. Ostatný materiál bude zabezpečený organizátorom. Lezečky sú z hľadiska lezeckého komfortu odporúčané. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.

V pihlásení je potrebné uviesť v poznámke meno a mailový kontakt zákonného zástupcu spolu s príbuzenským vzťahom. Podrobnosti k priebehu podujatia, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú zákonní zástupcovia účastníkov mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však dva týždne pred začiatkom výcviku.

Podujatie zabezpečuje komisia mládeže SHS JAMES v spolupráci s Horolezeckou školou JAMES.
Cena pobytu pre členov SHS JAMES je 50 €, pre nečlenov 90 €. Úhradu poplatku vykonajú účastníci podľa zálohovej faktúry. Pokyny k platbe
V cene je zahrnuté aj úrazové poistenie účastníkov a tričko s logom horoškoly.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534