Kurz skalného lezenia

oboznamovací, 20. - 21. 4. 2019, okolie BA
Voľné miesta: 5

40/1 Oboznamovací lezecký výcvik                                                          Prihlásenie do 15.4.2019                                                       

Prvé kroky na skale a prvé poznatky o lezení a o tom, čo s tým súvisí pre úplných začiatočníkov. Okrem základov pohybu a istenia sa pri pohybe v skalnom teréne sa naučíte viazať potrebné uzly, používať lezecký materiál a získate aj veľa nových poznatkov. Obsah a tempo výcviku budú prispôsobené úrovni a požiadavkám zúčastnených. Zapožičanie lezeckého materiálu je v cene ponuky. Rovnako aj tričko horolezeckej školy JAMES. Pre účastníkov výcviku bude uzatvorené úrazové poistenie. 

Minimálny počet účastníkov výcviku sú 3 osoby. V prípade záujmu je možné výcvik po vzájomnej dohode uskutočniť aj pre menší počet účastníkov. Pri vyššom počte účastníkov doržiavame zásadu, že z hľadiska bezpečnosti a efektivity bude jeden inštruktor viesť výcvik maximálne štyroch osôb.

Cena výcviku je 90 €.

Obsahom kurzov skalného lezenia sú nevyhnutné teoretické poznatky súvisiace so skalným lezením, technika pohybu v skalnom teréne, metodicky správne návyky istenia a zaisťovania postupu v skalnom teréne, zlanovanie a ostatné činnosti potrebné pre lezenie jedno i viac dĺžkových ciest v skalných neveľhorských oblastiach.
Povinný lezecký materiál pre účastníkov kurzov je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, istiaca pomôcka, zlanovacia osma, cca 5 expresov, 2 - 3 slučky (30, 60, 120 cm), 2 prúsiky a na dvojicu jednoduché lano. Podľa možností zaisťovacie prostriedky - vklínence, friendy, ... Lezečky sú z hľadiska lezeckého komfortu odporúčané. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.
Metodické materiály s problematikou skalného lezenia dostanú frekventanti kurzov v elektronickej podobe. Po ukončení kurzu získajú frekventanti osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kurzy skalného lezenia sú určené nielen začiatočníkom, ale s diferencovaným obsahom i pokročilým a skúsenejším lezcom. Pre nich pripravíme podľa požiadaviek skupinový, alebo individuálny výcvik, pri ktorom je potrebné vopred dohodnúť miesto, termín a obsah výcviku. Podobne ako pri oboznamovacom výcviku určenom úplným lezeckým laikom, aby získali predstavu o tom, čo je lezenie a čo všetko so sebou prináša.
Podrobnosti k priebehu kurzu, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú prihlásení účastníci mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však týždeň pred začiatkom kurzu.

Z ceny kurzu poskytujeme členom SHS JAMES zľavu 20%. Úhradu poplatku vykonajú účastníci podľa zálohovej faktúry. Podrobnejšie infomácie sú uvedené v pokynoch k platbe
V cene sú zahrnuté kompletné náklady inštruktorov vrátane stravy a ubytovania, úrazové poistenie účastníkov, poistenie zásahu horskej služby, ak sa kurz koná v oblasti s pôsobnosťou HZS, tričko s logom horoškoly a réžia horolezeckej školy.
Pobytové náklady uhrádzajú účastníci priamo na mieste poskytovateľovi služieb, ak nie je v popise kurzu uvedené inak.

Ktorýkoľvek z kurzov môžete pre svojich priateľov, alebo blízkych objednať formou darčekového poukazu. Informujte sa na niektorom z uvedených kontaktov.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534