Oboznamovanie a informovanie

29. 5. 2020, Bratislava, lezecká stena K2
Voľné miesta: 10

OI 05 2020  Prihláste sa v prípade, že potrebujete vystaviť nový preukaz, alebo budete poplatok uhrádzať bankovým prevodom. Po prihlásení sa Vám bude zaslaná zálohová faktúra v pdf formáte.                                                                      

Začiatok je v piatok o 09.00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave. Účastníci absolvujú písomný test a teoretickú prípravu.

Nie je nutné sa elektronicky prihlásiť. Stačí termín potvrdiť telefonicky na +421 907 816 534.