Preškolenie inštruktorov horolezectva

letná časť, 27. - 29.8. 2021, Chata pri Zelenom plese
Voľné miesta: 16

14 2021 Preškololenie MCI letná časť                                                    Prihlasovanie končí 15.8.2020

Uskutoční sa v Doline Zeleného plesa paralelne so základným letným horolezeckým kurzom. Začiatok je v piatok o 16.00.

Poplatok za účasť je 101 €.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 16

Preškolenie slúži na obnovenie oprávnenia viesť výcvik inštruktora horolezectva 3. kvalifikačného stupňa. Organizuje sa v letnom, alebo v zimnom období, prípadne na ľadovci. Inštruktor v príslušnom roku absolvuje len jedno z preškolení, pričom zimná časť môže byť absolvovaná v ľadovcových horách. Inštruktor je povinný pravidelne striedať letnú a zimnú časť preškolenia. Letná aj zimná časť preškolenia trvá tri dni. Ľadovcová časť je prispôsobená dĺžke základného kurzu na ľadovci a trvá obvykle 7 dní. Súčasťou podmienok absolvovania preškolenia je zhodnotenie metodických aktivít inštruktora a výstupov v horách realizovaných v období od predchádzajúceho preškolenia. Tieto inštruktor uvedie v písomnej prihláške, zaskanej na adresu horolezeckej školy najneskôr 7 dní pred termínom preškolenia. Prihláška je zverejnená na webovej stránke Horolezeckej školy JAMES v odkaze Dokumenty. Hodnotenie lezeckej výkonnosti a metodických návykov inštruktora v lete pozostáva z absolvovania cesty obtiažnosti V. a vyššieho stupňa klasifikácie UIAA a splnenia časovej normy pre improvizovanú záchranu Starussovou technikou štandardizovaným postupom. V zime absolvovaním IV. a vyššieho stupňa klasifikácie UIAA a absolvovaním testu vyhľadávania osoby v lavíne.

Podrobné pokyny k priebehu preškolenia dostanú prihlásení účastníci mailom najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Poplatok za účasť je závislý od miesta konania preškolenia.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V prípade potreby tiež poistenie na zásah HZS. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534