Kurz skalného lezenia

Víkendový, III. - X. 2019, Miesto dohodou
Voľné miesta: 8

50 2019 Víkendový kurz skalného lezenia                                            Termín a miesto kurzu je potrebné vopred dohodnúť

Kompletný výcvik trvá dva predĺžené víkendy. Jednotlivé časti môžu byť absolvované aj samostatne. Prvá ako začiatočnícky, resp. oboznamovací výcvik. Druhá ako výcvik pre pokročilých lezcov so skúsenosťami z jednodĺžkového lerzenia v skalných neveľhorských terénoch. Obsahom prvej časti sú základy skalného lezenia v jednodĺžkových cestách. Druhá je zameraná na upevňovanie metodicky správnych návykov v skalnom lezení aj pri pôsobení vo viacdĺžkových cestách.
Kurz je organizovaný na základe záujmu. Vyberte si termín, prípadne aj lokalitu a kontaktujte nás. Po iniciovaní kurzu, bude termín zverejnený na webe.
Poplatok za obe časti je 175 €, poplatok za každú samostatnú časť 90 € na osobu. Cena je kalkulovaná pre štvorčlennú skupinu na jedného inštruktora. Môže byť upravená dohodou podľa aktuálnych podmienok a požiadaviek záujemcov.

Obsahom kurzov skalného lezenia sú nevyhnutné teoretické poznatky súvisiace so skalným lezením, technika pohybu v skalnom teréne, metodicky správne návyky istenia a zaisťovania postupu v skalnom teréne, zlanovanie a ostatné činnosti potrebné pre lezenie jedno i viac dĺžkových ciest v skalných neveľhorských oblastiach.
Povinný lezecký materiál pre účastníkov kurzov je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, istiaca pomôcka, zlanovacia osma, cca 5 expresov, 2 - 3 slučky (30, 60, 120 cm), 2 prúsiky a na dvojicu jednoduché lano. Podľa možností zaisťovacie prostriedky - vklínence, friendy, ... Lezečky sú z hľadiska lezeckého komfortu odporúčané. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.
Metodické materiály s problematikou skalného lezenia dostanú frekventanti kurzov v elektronickej podobe. Po ukončení kurzu získajú frekventanti osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kurzy skalného lezenia sú určené nielen začiatočníkom, ale s diferencovaným obsahom i pokročilým a skúsenejším lezcom. Pre nich pripravíme podľa požiadaviek skupinový, alebo individuálny výcvik, pri ktorom je potrebné vopred dohodnúť miesto, termín a obsah výcviku. Podobne ako pri oboznamovacom výcviku určenom úplným lezeckým laikom, aby získali predstavu o tom, čo je lezenie a čo všetko so sebou prináša.
Podrobnosti k priebehu kurzu, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú prihlásení účastníci mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však týždeň pred začiatkom kurzu.

Z ceny kurzu poskytujeme členom SHS JAMES zľavu 20%. Úhradu poplatku vykonajú účastníci podľa zálohovej faktúry. Podrobnejšie infomácie sú uvedené v pokynoch k platbe
V cene sú zahrnuté kompletné náklady inštruktorov vrátane stravy a ubytovania, úrazové poistenie účastníkov, poistenie zásahu horskej služby, ak sa kurz koná v oblasti s pôsobnosťou HZS, tričko s logom horoškoly a réžia horolezeckej školy.
Pobytové náklady uhrádzajú účastníci priamo na mieste poskytovateľovi služieb, ak nie je v popise kurzu uvedené inak.

Ktorýkoľvek z kurzov môžete pre svojich priateľov, alebo blízkych objednať formou darčekového poukazu. Informujte sa na niektorom z uvedených kontaktov.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534