Kurz skalného lezenia

Oboznamovací, III. - X. 2020, Miesto dohodou
Voľné miesta: 10

40 2019 Oboznamovací výcvik                                                             Termín a miesto je potrebné vopred dohodnúť

Prvé kroky na skale a prvé poznatky o lezení a o tom, čo s tým súvisí pre úplných začiatočníkov aj mierne pokročilých. Okrem základov pohybu a istenia sa pri pohybe v skalnom teréne sa naučíte viazať potrebné uzly, používať lezecký materiál a získate veľa nových poznatkov. Obsah a tempo výcviku budú prispôsobené úrovni a požiadavkám zúčastnených.

Výcvik ponúkame v trvaní jedného, alebo dvoch dní. Pri dvojdňovom výcviku je percentuálne viac času venované praxi. Presný termín bude stanovený na základe dohody s účastníkmi a zverejnený na webe, aby ho mohli využiť ďalší záujemcovia.
Minimálny počet účastníkov výcviku sú 3 osoby. V prípade záujmu je možné výcvik po vzájomnej dohode uskutočniť aj pre menší počet účastníkov. Pri vyššom počte doržiavame zásadu, že z hľadiska bezpečnosti a efektivity bude jeden inštruktor viesť výcvik maximálne štyroch osôb.

Cena výcviku je 55 € na osobu pri jednodňovom výcviku, pri dvojdňovom výcviku 50 € na osobu a deň. V cene je zapožičanie kompletného lezeckého materiálu, tričko horolezeckej školy JAMES  a úrazové poistenie účastníkov. 

Obsahom kurzov skalného lezenia sú nevyhnutné teoretické poznatky súvisiace so skalným lezením, technika pohybu v skalnom teréne, metodicky správne návyky istenia a zaisťovania postupu v skalnom teréne, zlanovanie a ostatné činnosti potrebné pre lezenie jedno i viac dĺžkových ciest v skalných neveľhorských oblastiach.
Povinný lezecký materiál pre účastníkov kurzov je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, istiaca pomôcka, zlanovacia osma, cca 5 expresov, 2 - 3 slučky (30, 60, 120 cm), 2 prúsiky a na dvojicu jednoduché lano. Podľa možností zaisťovacie prostriedky - vklínence, friendy, ... Lezečky sú z hľadiska lezeckého komfortu odporúčané. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.
Metodické materiály s problematikou skalného lezenia dostanú frekventanti kurzov v elektronickej podobe. Po ukončení kurzu získajú frekventanti osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kurzy skalného lezenia sú určené nielen začiatočníkom, ale s diferencovaným obsahom i pokročilým a skúsenejším lezcom. Pre nich pripravíme podľa požiadaviek skupinový, alebo individuálny výcvik, pri ktorom je potrebné vopred dohodnúť miesto, termín a obsah výcviku. Podobne ako pri oboznamovacom výcviku určenom úplným lezeckým laikom, aby získali predstavu o tom, čo je lezenie a čo všetko so sebou prináša.
Podrobnosti k priebehu kurzu, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú prihlásení účastníci mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však týždeň pred začiatkom kurzu.

Z ceny kurzu poskytujeme členom SHS JAMES zľavu 20%. Úhradu poplatku vykonajú účastníci podľa zálohovej faktúry. Podrobnejšie infomácie sú uvedené v pokynoch k platbe
V cene sú zahrnuté kompletné náklady inštruktorov vrátane stravy a ubytovania, úrazové poistenie účastníkov, poistenie zásahu horskej služby, ak sa kurz koná v oblasti s pôsobnosťou HZS, tričko s logom horoškoly a réžia horolezeckej školy.
Pobytové náklady uhrádzajú účastníci priamo na mieste poskytovateľovi služieb, ak nie je v popise kurzu uvedené inak.

Ktorýkoľvek z kurzov môžete pre svojich priateľov, alebo blízkych objednať formou darčekového poukazu. Informujte sa na niektorom z uvedených kontaktov.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534