Základný stupeň vzdelávania

25. - 28. 5. 2021, Stupava, polygón SR
Voľné miesta: 9

ZV 05 2021 Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou                                   Prihlasovanie končí 9. 5. 2021

Školenie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami platnými v danom termíne. Účastníci pri prezentácii musia predložiť negatívny antigénový test (PCR test) nie starší ako 48 hodín.
 

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 9

Po úspešnom absolvovaní výcviku dostanú účastníci Preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa § 16, odst. (1), písm. a) zákona 124/2006 Z.z., ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre jej vykonávanie.

Výcvik pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti sa uskutoční v priestoroch Polygónu SR v Stupave - . Na záver účastníci absolvujú písomný test, teoretickú a praktickú skúšku.

Podrobné informácie buudú prihláseným účastníkom zaslané mailom po ukončení prihlasovania spolu so zálohovou faktúrou na úhradu poplatku vo výške podľa cenníka.