Aktualizačná odborná príprava

29.4.2021, Stupava, polygón SR
Voľné miesta: 8

AOP 04 2021                                                                                                  ​Prihláste sa do 26.4.2021

Aktualizačnú odbornú prípravu je nutné absolvovať do uplynutia 5 rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, resp. predchádzajúcej AOP. Je nevyhnutnou podmienkou platnosti preukazu.
Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné priniesť potvrdenie o lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci.
Školenie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami platnými v danom termíne. Účastníci pri prezentácii musia predložiť negatívny antigénový test (PCR test) nie starší ako 48 hodín.

Začiatok AOP je vo štvrtok od 09.00 v priestoroch Polygónu SR v Stupave - Účastníci absolvujú teoretickú a praktickú prípravu a na záver písomný test.

Podrobné informácie dostanú prihlásení účastníci mailom po ukončení prihlasovania spolu so zálohovou faktúrou na úhradu poplatku vo výške podľa cenníka.