Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

14. - 16. 5. 2021, 2. stupeň, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
Voľné miesta: 8

Inštruktor 2. kvalifikačného stupňa                                                       Prihlasovanie do 28. 4. 2021
 

Na webe trénerského vzdelávacieho centra sa neprihlasujte! Budete prihlásení Horolezeckou školou. Pokyny k priebehu vzdelávania dostanete mailom z Trénerského vzdelávacieho centra.

Obsahom všeobecnej časti odbornej prípravy sú poznatky z oblasti teórie a metodiky telesnej výchovy a didaktiky športu v rozsahu podľa príslušného kvalifikačného stupňa. Podrobnosti k termínom a organizácii vzdelávania v príslušnom kvalifikačnom stupni sú uverejnené na webovej stránke Trénerského vzdelávacieho centra v odkaze na aktuálne školenia.

Prihlasovanie záujemcov na vybraný termín a úhrada nákladov na vzdelávanie budú realizované prostredníctvom Horolezeckej školy JAMES. Podrobnosti dostanú príhlásení účastníci mailom nejneskôr dva dni po uzatvorení prihlasovania. V prihlasovaní sa na webe horoškoly uveďte svoje tituly. Je to údaj, ktorý musí obsahovať osvedčenie o získamej odbornej spôsobilosti v športe.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534