Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

22. -24. 11. 2019, 2. stupeň, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
Voľné miesta: 20

Inštruktor 2. kvalifikačného stupňa                                                         Prihláste sa do 8. novembra 2019
Tréner 2. kvalifikačného stupňa
 

Príprava je spoločná pre obidve odbornosti. Na webe trénerského vzdelávacieho centra sa neprihlasujte! Budete prihlásení Horolezeckou školou. Pokyny k priebehu vzdelávania dostanete mailom z Trénerského vzdelávacieho centra.

Obsahom všeobecnej časti odbornej prípravy sú poznatky z oblasti teórie a metodiky telesnej výchovy a didaktiky športu v rozsahu podľa príslušného kvalifikačného stupňa. Podrobnosti k termínom a organizácii vzdelávania v príslušnom kvalifikačnom stupni sú uverejnené na webovej stránke Trénerského vzdelávacieho centra v odkaze na aktuálne školenia.

Prihlasovanie záujemcov na vybraný termín a úhrada nákladov na vzdelávanie budú realizované prostredníctvom Horolezeckej školy JAMES. Podrobnosti dostanú príhlásení účastníci mailom nejneskôr dva dni po uzatvorení prihlasovania. V prihlasovaní sa na webe horoškoly uveďte svoje tituly. Je to údaj, ktorý musí obsahovať osvedčenie o získamej odbornej spôsobilosti v športe.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534