Všeobecná časť odbornej prípravy UMB BB

23. -24. 11. 2019, 1. stupeň, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
Voľné miesta: 12

Inštruktor 1. kvalifikačného stupňa                                                       Prihláste sa do 8. novembra 2019

Záujemci o účasť sa neprihlasujú na webe Trénerského vzdelávacieho centra. Prihlásení budú Horolezeckou školou. Pokyny k priebehu vzdelávania dostanete mailom z Trénerského vzdelávacieho centra.

Obsahom všeobecnej časti odbornej prípravy sú poznatky z oblasti teórie a metodiky telesnej výchovy a didaktiky športu v rozsahu podľa príslušného kvalifikačného stupňa. Podrobnosti k termínom a organizácii vzdelávania v príslušnom kvalifikačnom stupni sú uverejnené na webovej stránke Trénerského vzdelávacieho centra v odkaze na aktuálne školenia.

Prihlasovanie záujemcov na vybraný termín a úhrada nákladov na vzdelávanie budú realizované prostredníctvom Horolezeckej školy JAMES. Podrobnosti dostanú príhlásení účastníci mailom nejneskôr dva dni po uzatvorení prihlasovania. V prihlasovaní sa na webe horoškoly uveďte svoje tituly. Je to údaj, ktorý musí obsahovať osvedčenie o získamej odbornej spôsobilosti v športe.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534