Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

9.12.2018, Banská Bystrica, lezecká stena Pavúk
Voľné miesta: 3

17g 2018  Preškolenie ICI                                                                      Prihlasovanie končí 3. 12. 2018

Termín preškolenia bude spresnený po dodode s pracovníkmi KTVŠ UK UMB Banská Bystrica. Súčasťou preškolenia bude rozšírenie kvalifikácie pre vedenie výcviku na lanových prekážkach.

Preškolenie slúži na obnovenie platnosti preukazu inštruktora. Obsahom je previerka praktickej pripravenosti a metodických zručností. Trvá jeden deň.
Podrobné pokyny k priebehu preškolenia dostanú účastníci mailom najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Poplatok za účasť je 45,00 €. Pre členov SHS JAMES s odporúčaním klubu poskytujeme zľavu 40 %. Pri členstve s priamou registráciou zľavu 15 %. Zľava nie je poskytovaná prevádzkovateľom outdoorových centier a komerčných vzdelávacích zariadení a osobám, ktoré kvalifikáciu uplatňujú pri komerčných aktivitách.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov a úrazové poistenie 

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534