Preškolenie inštruktorov lezenia na umelých stenách

17. 11. 2018, Banská Bystrica, lezecká stena Pavúk
Voľné miesta: 4

17e 2018  Preškolenie ICI                                                                      Prihlasovanie končí 17. augusta 2018

Preškolenie sa uskutoční počas kurzom inštruktorov lezenia na umelých stenách. Začiatok je v sobotu o 08.00. Súčasťou preškolenia bude rozšírenie kvalifikácie pre vedenie výcviku na lanových prekážkach.

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 4

Preškolenie slúži na obnovenie platnosti preukazu inštruktora. Obsahom je previerka praktickej pripravenosti a metodických zručností. Trvá jeden deň.
Podrobné pokyny k priebehu preškolenia dostanú účastníci mailom najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Poplatok za účasť je 44,00 €. Pre členov SHS JAMES s odporúčaním klubu poskytujeme zľavu 40%. Pri členstve s priamou registráciou zľavu 15%. Zľava nie je poskytovaná prevádzkovateľom outdoorových centier a komerčných vzdelávacích zariadení a osobám, ktoré kvalifikáciu uplatňujú pri komerčných aktivitách.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov a úrazové poistenie 

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534