Zoznam kurzov, prihlásenie na kurzy

Staviteľ ciest 1. kvalifikačného stupňa

Staviteľ ciest 1. kvalifikačného stupňa

Termín bude spresnený, ČR
Kurz je určený záujemcom o získanie kvalifikácie staviteľ ciest 1. kvalifikačného stupňa

Voľné miesta: 29